Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringen av årliga volymändringarna, %

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020* 2021*
Bruttonationalprodukten 1. publicering 4,4 0,9 -7,8 3,1 2,9 -0,2 -1,4 -0,1 0,4 1,6 3,1 2,2 1,0 -2,9 3,3
Föregående publicering 5,3 0,8 -8,1 3,2 2,5 -1,4 -0,9 -0,4 0,5 2,8 3,2 1,1 1,2 -2,3 .
Senaste publicering 5,3 0,8 -8,1 3,2 2,5 -1,4 -0,9 -0,4 0,5 2,8 3,2 1,1 1,2 -2,3 3,5
Revision, procentenheter (senaste minus första) 0,9 -0,1 -0,3 0,1 -0,4 -1,2 0,5 -0,3 0,1 1,2 0,1 -1,1 0,2 0,6 0,2
Import 1. publicering 4,1 -1,3 -22,3 2,6 0,1 -3,7 -1,8 -1,4 -1,2 2,0 2,6 4,2 2,5 -6,6 5,0
Föregående publicering 7,4 8,0 -17,0 6,3 6,2 1,1 0,1 -0,9 2,0 5,7 4,3 5,7 2,4 -6,6 .
Senaste publicering 7,4 8,0 -17,0 6,3 6,2 1,1 0,1 -0,9 2,0 5,7 4,3 5,7 2,4 -6,6 5,3
Revision, procentenheter (senaste minus första) 3,3 9,3 5,3 3,7 6,1 4,8 1,9 0,5 3,2 3,7 1,7 1,5 -0,1 0,0 0,3
Export 1. publicering 4,8 -1,1 -24,3 5,1 -0,8 -1,4 0,3 -0,4 0,4 0,7 8,3 1,5 7,1 -6,3 4,2
Föregående publicering 9,0 6,6 -20,1 6,2 2,0 0,2 0,6 -2,0 0,4 3,9 8,8 1,5 6,7 -7,5 .
Senaste publicering 9,0 6,6 -20,1 6,2 2,0 0,2 0,6 -2,0 0,4 3,9 8,8 1,5 6,7 -7,5 4,7
Revision, procentenheter (senaste minus första) 4,2 7,7 4,2 1,1 2,8 1,6 0,3 -1,6 0,0 3,2 0,5 0,0 -0,4 -1,2 0,5
Konsumtionsutgifter 1. publicering 2,8 1,9 -1,3 1,9 2,6 1,4 -0,3 -0,1 0,8 1,4 1,4 1,5 0,9 -3,3 2,9
Föregående publicering 2,8 1,9 -1,6 2,0 2,0 0,4 0,0 0,3 1,5 1,9 0,6 1,8 1,1 -2,7 .
Senaste publicering 2,8 1,9 -1,6 2,0 2,0 0,4 0,0 0,3 1,5 1,9 0,6 1,8 1,1 -2,7 3,2
Revision, procentenheter (senaste minus första) 0,0 0,0 -0,3 0,1 -0,6 -1,0 0,3 0,4 0,7 0,5 -0,8 0,3 0,2 0,6 0,3
Bruttobildning av fast kapital 1. publicering 7,6 1,0 -13,4 0,8 4,6 -2,9 -4,6 -5,1 -1,1 5,2 6,3 3,2 -1,1 -2,8 2,0
Föregående publicering 10,3 0,6 -12,0 2,3 3,9 -0,3 -4,6 -1,8 0,5 9,0 4,8 3,6 -1,5 -0,3 .
Senaste publicering 10,3 0,6 -12,0 2,3 3,9 -0,3 -4,6 -1,8 0,5 9,0 4,8 3,6 -1,5 -0,3 1,2
Revision, procentenheter (senaste minus första) 2,7 -0,4 1,4 1,5 -0,7 2,6 0,0 3,3 1,6 3,8 -1,5 0,4 -0,4 2,5 -0,8

Källa: Nationalräkenskaper 2021, preliminära uppgifter, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tapio Kuusisto 029 551 3318, Nata Kivari 029 551 3318, kansantalous@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 15.3.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, årsvis [e-publikation].
ISSN=1798-0615. 2021, Revideringen av årliga volymändringarna, % . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vtp/2021/vtp_2021_2022-03-15_tau_002_sv.html