Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Nationalräkenskaperna övergår till den nya näringsgrensindelningen

Den nya näringsgrensindelningen TOL 2008 tas i bruk i nationalräkenskaperna. Samtidigt revideras räkenskapernas datasystem och datainnehållet i statistiken. Statistikcentralen publicerar de reviderade tidsserierna för nationalräkenskaperna 14.7.2011.

Tidtabellen för övergången till näringsgrensindelningen TOL 2008 har definierats med EU-förordningar. Statistikcentralens övriga statistik har redan tidigare övergått till den nya näringsgrensindelningen. Allmän information om TOL 2008-indelningen finns på Statistikcentralens klassificeringssidor.

På grund av revideringen av nationalräkenskapernas datasystem ändras beräkningsmetoderna för räkenskaperna och tidsserierna revideras. Samtidigt korrigeras fel som upptäckts i tidsserierna. Ändringarna inverkar bara lite på tidsserierna i euro. Bruttonationalprodukten och de olika sektorernas finansiella ställning förändras inte väsentligt.

I och med den nya näringsgrensindelningen publiceras nationalräkenskapernas årsuppgifter i databaserna med en noggrannhet av 90 näringsgrenar och kvartalsräkenskapernas uppgifter med en noggrannhet av 11 näringsgrenar. Förädlingsvärdeuppgifterna publiceras i kvartalsräkenskaperna med en noggrannhet av 20 näringsgrenar. Antalet databastabeller minskar, eftersom olika tabeller för ekonomiska transaktioner slås samman. Också i övrigt sker ändringar i tabellernas datainnehåll.

Förfrågningar:
Nationalräkenskaper, årsvis: Olli Savela (09) 1734 3316,
Nationalräkenskaper, kvartalsvis: Pasi Koikkalainen (09) 1734 3332

 


Senast uppdaterad 21.6.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, årsvis [e-publikation].
ISSN=1798-0615. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 12.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vtp/vtp_2011-06-21_uut_001_sv.html