Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Datainnehållet i nationalräkenskapernas historiska tidsserier utvidgas

Datainnehållet i nationalräkenskapernas historiska tidsserier har utvidgats. Nu innehåller databasen uppgifter förutom om bruttonationalprodukten också om försörjningsbalansposter och sysselsättning samt förädlingsvärde efter huvudnäringsgren från och med år 1860. En mer detaljerad beskrivning av datainnehållet har lagts till i metodbeskrivningen.

Metodbeskrivningen: Historiska tidsserier över nationalräkenskaperna


Senast uppdaterad 5.9.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, årsvis [e-publikation].
ISSN=1798-0615. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vtp/vtp_2013-09-05_uut_001_sv.html