Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Redovisningen av fabrikslös produktion i utrikeshandeln ändras

Från och med statistikåret 2014 ändras redovisningen av utrikeshandeln i nationalräkenskaperna när det gäller den s.k. fabrikslösa produktionen. En fabrikslös producent avser ett företag som inte längre har egna fabriker i hemlandet, medan produktdesign, forskning och produktutveckling samt administration sker i Finland. En betydande del av värdet på slutprodukterna som företaget låtit tillverka utgörs av användning av immateriella rättigheter som företaget äger. Tidigare var marginalen för fabrikslös produktion, dvs. nettoförsäljningen från utlandet till utlandet, Finlands export av tjänster. Fr.o.m. statistikåret 2014 redovisas denna marginal som Finlands varuexport. I tillgångs- och användningstabellerna ändras redovisningen av produkter från tjänsteprodukt till vara enligt såld slutprodukt. Ändringen i redovisningen minskade exporten av tjänster och ökade exporten av varor med 1,1 miljarder euro under statistikåret 2014. Den totala exporten av varor och tjänster var oförändrad.

Regelverket ENS2010 som togs i bruk sommaren 2014 och den nya tillsammans med den harmoniserade betalningsbalansmanualen BPM6 medförde förändringar när det gäller redovisning av den globala produktionen, dvs. tillverkningsuppdrag och förmedlingshandel. De behandlar dock inte fabrikslös produktion. Handboken Global Production som utarbetats av FN:s ekonomiska kommission för Europa innehåller rekommendationer om redovisning av fabrikslös produktion i nationalräkenskaperna, men ett slutligt internationellt beslut har inte fattats. Handboken rekommenderar redovisning av fabrikslös produktion på utrikesvaruhandel.

Nya uppgifter om utrikeshandeln publiceras i Nationalräkenskapernas årspublikation 31.1.2017. Metodförändringen ingår också i Statistikcentralens följande publikationer: Input-Output 2014 9.2.2017, Kvartalsräkenskaper 1.3.2017, Betalningsbalans och utlandsställning 15.3.2017 samt Utrikeshandel med varor och tjänster 15.3.2017. Tidsserierna före år 2014 kommer att korrigeras senare.


Senast uppdaterad 31.1.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, årsvis [e-publikation].
ISSN=1798-0615. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vtp/vtp_2017-01-31_uut_001_sv.html