Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Produktskatter och kapitalinkomster och -utgifter i nationalräkenskaperna har korrigerats

Produktskatter och kapitalinkomster och -utgifter i nationalräkenskaperna har korrigerats. Korrigeringen gällde den offentliga sektorn. Erhållna produktskatter minskade med 243 miljoner euro, erhållna dividender minskade med 93 miljoner euro och betalda räntor minskade med 23 miljoner euro. Den sammanlagda inverkan på den offentliga sektorns nettoutlåning är -313 miljoner euro. Korrigeringen minskar förändringen av BNP med 0,1 %-enheter och den offentliga sektorns underskott i förhållande till BNP ökar med 0,2 %-enheter.


Senast uppdaterad 29.3.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, årsvis [e-publikation].
ISSN=1798-0615. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vtp/vtp_2018-03-29_uut_001_sv.html