Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Konkurser och företagssaneringar.

Begrepp och definitioner

Anhängiggjord företagssanering

Med anhängiggjorda företagssaneringar avses i Statistikcentralens konkursstatistik alla företag, samfund (juridiska personer), dödsbon och privatpersoner för vilka det under kalenderåret har ansökts om företagssanering.

Ett ärende statistikförs som anhängiggjord företagssanering första gången en ansökan i ärendet inlämnas. Ansökan om företagssanering kan göras för samma företag flera gånger under kalenderåret, varför endast den första ansökan tas upp i statistiken över ansökningar om företagssanering. Det totala antalet ansökningar är alltid större än antalet anhängiggjorda företagssaneringar som redovisas i statistiken.

Arbetsplatser i företag för vilka ansökts om företagssanering

Antalet arbetsplatser i företag för vilka det ansökts om företagssanering under kalenderåret. Om antalet anställda är okänt, antas att antalet anställda är 1.

Företagssanering

Lagen om företagssanering (1993) syftar till att rätta till den ekonomiska situationen för företag som hamnat i ekonomiska svårigheter. Företagssaneringsförfarandet är ett alternativ till konkurs. Målet med förfarandet är att ge livsdugliga företag möjlighet att fortsätta med sin verksamhet. Domstolen avgör om företaget har möjligheter att fortsätta med sin verksamhet efter en sanering.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Företagssaneringar [e-publikation].
ISSN=1798-579X. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ysan/kas_sv.html