Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Timavlönade löntagare inom den privata sektorn och lönen efter tvåsiffernivå i yrkesklassificering (AML 2010) 2015

Utbildningsområde Antal Ordinarie lön euro/h
Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor
Totalt 318 640 250 378 68 262 15,79 16,37 13,18
21 Specialister inom naturvetenskap och teknik 1 033 811 222 23,75 24,33 21,54
26 Specialister inom juridik samt inom social- och kultursektorn 1 263 442 821 25,35 27,26 24,78
31 Experter inom naturvetenskap och teknik 2 655 2 543 112 18,40 18,36 19,31
33 Experter inom företagsekonomi och administration 1 073 512 562 14,53 13,92 15,07
34 Juridiska assistenter samt experter inom social- och kultursektorn 2 099 552 1 547 18,25 19,32 17,70
41 Kontorspersonal 1 242 244 998 13,20 12,44 13,40
42 Kundtjänstpersonal 1 066 328 738 12,28 11,96 12,42
51 Servicepersonal 3 593 1 835 1 758 13,90 15,27 11,89
52 Försäljare, butiksinnehavare m.fl. 3 596 1 533 2 063 10,82 11,03 10,62
54 Säkerhets- och bevakningspersonal 7 490 5 903 1 588 13,03 13,10 12,72
61 Jordbrukare och djuruppfödare m.fl. 5 314 2 194 3 120 10,91 11,97 10,10
71 Byggnadsarbetare m.fl. (utom elmontörer) 48 660 46 407 2 253 16,99 17,09 14,89
72 Verkstads- och gjuteriarbetare samt montörer och reparatörer 41 596 39 831 1 765 16,52 16,58 15,17
73 Konsthantverkare, finmekaniker och tryckeripersonal 3 727 2 639 1 088 15,79 16,29 14,52
74 Personal inom el- och elektronikbranschen 11 251 10 620 631 17,76 17,92 14,66
75 Personal inom livsmedel, trä, textil m.m. 10 938 8 149 2 789 15,56 16,01 14,23
81 Processarbetare 54 911 43 469 11 442 16,78 17,26 14,81
82 Hopsättare, industriprodukter 10 771 7 581 3 190 15,31 15,78 14,14
83 Transportarbetare 40 741 39 004 1 736 16,07 16,09 15,49
91 Städare, hembiträden och andra rengöringsarbetare 26 613 7 853 18 760 11,00 11,76 10,68
92 Medhjälpare inom jordbruk, skogsbruk och fiske 1 031 508 524 10,01 10,54 9,53
93 Medhjälpare inom industrin och byggverksamhet m.fl. 16 614 13 927 2 687 15,81 16,12 14,09
96 Gaturenhållningsarbetare och avfallshanterare m.fl. 3 836 2 737 1 098 11,69 12,09 10,56

Källa: Timlöner inom den privata sektorn 2015, Statistikcentralen

Förfrågningar: Harri Nummila 029 551 3235, Anne Suhtala 029 551 3489, palkat.yksityinen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 16.8.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Timlöner inom den privata sektorn [e-publikation].
ISSN=1798-3924. 2015, Tabellbilaga 1. Timavlönade löntagare inom den privata sektorn och lönen efter tvåsiffernivå i yrkesklassificering (AML 2010) 2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ystp/2015/ystp_2015_2016-08-16_tau_001_sv.html