Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Statistikuppgifter för år 2009 korrigerade

I statistiken över timlöner inom den privata sektorn har uppgifter för år 2009 korrigerats för ordinarie löners och totallöners del. Under produktionsprocessen har det skett ett fel, då en lönetilläggspost felaktigt beräknats dubbelt i kalkylen. I samband med korrigeringen har antalsuppgifterna reviderats något, eftersom estimeringsmetoden reviderats. De felaktiga siffrorna för år 2009 har nu korrigerats i offentliggöranden och databaser.

Felet har inte påverkat löneuppgifterna i förtjänstnivåindexet, statistiken över månadslöner inom den privata sektorn eller statistiken över löner för skogsarbetare.

 


Senast uppdaterad 27.9.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Timlöner inom den privata sektorn [e-publikation].
ISSN=1798-3924. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ystp/ystp_2011-09-27_uut_001_sv.html