Tabellänkarna i StatFins arkivdatabas ändras

Strukturen i StatFins arkivdatabas ändras onsdagen den 9 november 2022 och på grund av ändringen ändras också alla tabellänkar till arkivdatabasen.

Arkivdatabasen finns på adressen https://pxdata.stat.fi/PxWeb/pxweb/sv/StatFin_Passiivi/. Till den överförs från den egentliga StatFin sådana tabeller som inte längre uppdateras.

Vad ändras i strukturen?

Ämnesnivån i arkivdatabasen tas ur bruk. På databasens huvudnivå syns alltså inte längre ämnen såsom boende, levnadsförhållanden och energi, utan statistiken stiger direkt till huvudnivån.

Motsvarande ändring gjordes i aktiva StatFin i april 2022.

Hur ändras tabellänkarna?

Eftersom det inte längre finns någon ämnesnivå i databasen, försvinner den bokstavskombination som beskriver ämnet från tabellänkarna.

I de gamla länkarna finns ämneskoden i URL:s näst sista del före statistikens kod. T.ex. är koden för ämnet befolkning vrm och den syns i följande länk mellan Passiivi och vaerak:

https://pxdata.stat.fi/PxWeb/pxweb/sv/StatFin_Passiivi/StatFin_Passiivi__vrm__vaerak/statfinpas_vaerak_pxt_019_201000_fi.px/

I de nya tabellänkarna finns ingen ämneskod. Den nya webbadressen till tabellen i exemplet är fr.o.m. den 9 november 2022 följande:

https://pxdata.stat.fi/PxWeb/pxweb/sv/StatFin_Passiivi/StatFin_Passiivi__vaerak/statfinpas_vaerak_pxt_019_201000_fi.px/

Observera att det i den näst sista delen finns två understreck mellan teckensträngen Passiivi och statistikens kod: Passiivi__vaerak

Tidigare gränssnittsanrop och sparade sökningar i arkivdatabasen fungerar inte

StatFins arkivdatabas kan användas via ett gränssnitt. Eftersom tabellernas webbadresser ändras, ändras också den webbadress som JSON query-koden skickas till. Ämneskoden tas bort från adressen.

I det här exemplet finns den tidigare adressen för gränssnittsanropet till en tabell i statistiken över sysselsättning:

https://pxdata.stat.fi:443/PxWeb/api/v1/sv/StatFin_Passiivi/vrm/tyokay/statfinpas_tyokay_pxt_001_201700.px

Efter ändringen ser adressen för gränssnittsanropet ut så här:

https://pxdata.stat.fi:443/PxWeb/api/v1/sv/StatFin_Passiivi/tyokay/statfinpas_tyokay_pxt_001_201700.px

Också länkarna till sparade sökningar ändras i samband med revideringen. Gör vid behov sparade sökningar på nytt.