Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade sidan Statistiska uppgifter.

Pressmeddelande 9.12.2009

Småföretag klarade sig bättre än stora i början av året

De finländska företagens omsättning var under januari-juni klart sjunkande inom alla huvudnäringsgrenar. Småföretagens omsättning sjönk dock mindre än de stora företagens: då omsättningen för alla näringsgrenar minskade med omkring 18 procent, sjönk småföretagens omsättning med omkring 11 procent från året innan. Uppgifterna framgår av den specialutredning som genomförts av Statistikcentralens konjunkturtjänst.

Skillnaden mellan småföretagen och alla företagen i en näringsgren var tydligast inom industrin: omsättningen inom industrinäringsgrenarna föll under januari-juni med omkring 29 procent från året innan, då minskningen i småföretagen var omkring 18 procent. Omsättningen inom byggverksamheten gick ned med omkring 17 procent, medan nedgången i småföretagen i samma näringsgren var två procentenheter mindre. Inom servicebranscherna däremot minskade omsättningen i samma takt i alla företag, oberoende av storlek.

Detaljhandeln var den enda näringsgrenen där småföretagens omsättning sjönk snabbare än för näringsgrenens alla företag. Detaljhandels omsättning sjönk med omkring 3 procent från året innan, men omsättningen i näringsgrenens småföretag minskade med nästan 9 procent.

Utvecklingen av småföretagens omsättning under första halvåret 2009 jämfört med alla företag

En svag utveckling i småföretagen i alla landskap i början av året

Småföretagens omsättning minskade ganska jämnt i alla landskap under första halvåret 2009. Mest sjönk omsättningen i Päijänne-Tavastland och Södra Karelen, med -15 procent i båda lanskapen, och i Egentliga Tavastland, med -13,2 procent. Minskningen var mest måttfull i Kajanaland, -9,2 procent.

Utvecklingen av småföretagens omsättning i landskapen under det första halvåret 2009

Under januari-juni sackade utvecklingen i småföretag i Päijänne-Tavastland efter utvecklingen i hela landets småföretag. Detta gällde alla huvudnäringsgrenar. Svårast hade landskapets småföretag inom industrinäringsgrenarna, där omsättningen minskade under januari-juni med omkring 24 procent. Också inom byggverksamheten hade småföretagen det svårt, då omsättningen minskade med omkring en femtedel från året innan. Minst gick omsättningen ned i handelns småföretag, med -8,5 procent.

Bland kommunerna i Päijänne-Tavastland var utvecklingen mest dyster i Kärkölä och Asikkala, där omsättningen sjönk med en femtedel från januari-juni året innan. Minst sjönk omsättningen i sin tur i Hämeenkoski, med -9 procent, och i Sysmä, med -7 procent. I Lahtis, där nästan hälften av landskapet småföretag verkar, minskade småföretagens omsättning under januari-juni med 14 procent.

Uppgifter om småföretag från konjunkturtjänsten

Uppgifterna grundar sig på den senaste specialutredningen för Statistikcentralens konjunkturtjänst. I utredningen definierades de företag som småföretag där antalet anställda är högst 10 och den årliga omsättningen 2 miljoner euro. Avgränsningen gällande omsättningen gjordes med hjälp av Statistikcentralens företags- och arbetsställeregister och skatteförvaltningens betalningsövervakningsmaterial.

Konjunkturtjänsten producerar konjunkturuppgifter om småföretag gällande hela ekonomin samt huvudnäringsgrenarna tillverkning, byggande, handel och tjänster. Det är fråga om avgiftsbelagda uppdrag och som områdesnivå kan man välja landskap, ekonomisk region eller kommun.

Källa: Månadsgrafer över affärsverksamheten, Konjunkturtjänsten för kunder. Statistikcentralen

Förfrågningar om småföretag: Satu Elho (09) 1734 2966 och Ville Koskinen (09) 1734 2665, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Länkar: www.tilastokeskus.fi/suhdannepalvelu