Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade sidan Statistiska uppgifter.

Pressmeddelande 8.6.2011

Aktuellt om Finland i fickformat

Statistikcentralens nyutkomna Finland i siffror är ett infopaket i fickformat på 40 sidor med fakta om Finland och finländarna. Publikationen tillhandahåller central information i form av statistik och grafiska figurer med anknytning till befolkning, ekonomi, levnadsförhållanden, industri och kultur. Också internationella jämförelseuppgifter ingår.

Finland i siffror är lättläst och tack vare sitt format behändig att ha med sig. Fickstatistiken Finland i siffror år 2011 finns tillgänglig på finska, svenska och engelska.

Ett urval av fickstatistikens statistikuppgifter för år 2010:

  • Finlands folkmängd var i slutet av året 5 375 276. Elva procent av finländarna bodde i Helsingfors.
  • I Finland fanns det 1 037 kvinnor per tusen män. Det fanns 2 151 kvinnor per tusen män i åldersgruppen över 80 år.
  • Av befolkningen var 78 procent lutheraner och en procent ortodoxa. Nitton procent hörde inte till något trossamfund.
  • Av de som bodde i Finland talade 90 procent finska, fem procent svenska och en procent ryska som modersmål.
  • I Finland bodde 167 954 utländska medborgare. De flesta av dessa var estniska medborgare, 29 080 personer. Näst flest, 28 426 personer, var ryska medborgare.
  • Av hushållen hade 75 procent bredbandsförbindelse, 68 procent digitalkamera, 18 procent dator som TV och 32 procent mobiltelefon med GPS.
  • Statsskulden var 75 miljarder euro, dvs. omkring 14 000 euro per invånare. Statsskulden ökade med 11 miljarder euro från året innan.
  • Det offentliga utvecklingsbiståndet uppgick till en miljard euro, dvs. 0,55 procent av bruttonationalinkomsten.
  • Polisen, tullen och gränsbevakningen fick kännedom om totalt 431 623 brott. Antalet stölder uppgick till 148 213 och antalet misshandelsfall till 33 082.
  • Den offentliga sektorns skuld i förhållande till bruttonationalprodukten låg under 60-procentsgränsen i 13 av 27 EU-länder. Greklands skuld var 142,8 procent av bruttonationalprodukten och Italiens 119,0 procent. Finlands skuld var 48,4 procent.

Uppgifterna i fickstatistiken finns också på vår webbplats på finska, svenska och engelska

Beställningar:
Statistikcentralens försäljningstjänst (09) 1734 2011, myynti@stat.fi.
Publikationen kostar 3 euro/st. (minimiorder 5 st., mängdrabatt tillämpas).

Förfrågningar: Eila Laakso (09) 1734 2509