Pressmeddelande 30.6.2005

Nya statistikuppgifter i fortsättningen som pressmeddelanden och offentliggöranden

Statistikcentralens svenska webbsidor har förnyats. I samband med förnyelsen har praxis med offentliggöranden av nya statistikuppgifter och synligheten av dem i webbtjänsten reviderats.

I fortsättningen hittas ny information om de olika statistikområdena under rubriken "Offentliggöranden". Årligen ges ungefär 700 nya statistiska offentliggöranden. Av dessa finns ungefär 100 också på svenska. Alla statistiska offentliggöranden finns listade i statistikkalendariet. Varje statistikområde har en egen förstasida med information om kommande offentliggöranden.

Pressmeddelanden publiceras utöver aktuella statistikuppgifter och -tjänster också om andra aktuella frågor. De behandlar utöver statistik bland annat olika evenemang, produkter och tjänster samt ny forskning. De flesta meddelanden utges tillsvidare bara på finska.

Nya offentliggöranden och pressmeddelanden publiceras vardagar kl. 9. Offentliggöranden publiceras på adressen www.tilastokeskus.fi.

Uppgifter om nyheter, aktualiteter, kommande offentliggöranden och evenemang samt länkar till statistiknyheter från tidigare år finns i avsnittet Aktuellt.