Pressmeddelande 16.1.2006

Tarja Halonens väljarstöd i presidentvalet högre än stödet för vänstern i riksdagsvalet 2003

Socialdemokratiska partiets kandidat Tarja Halonen fick 11,9 procentenheter fler röster i den första omgången i presidentvalet än SDP:s och Vänsterförbundets sammanlagda resultat i riksdagsvalet 2003. Samlingspartiets kandidat Sauli Niinistö vann med 5,5 procentenheter jämfört med riksdagsvalet och Centern i Finlands kandidat Matti Vanhanen förlorade med 6,1 procentenheter. Både Halonen och Niinistö förefaller ha fått flest nya anhängare inom sådana områden, där stödet för deras bakgrundspartier var litet i riksdagsvalet. Vanhanen förlorade på motsvarande sätt röster inom de områden, där Centern hade ett stort väljarstöd i riksdagsvalet.

Halonen och Niinistö vann jämnstarkt inom olika typer av röstningsområden. Bakgrundsfaktorer som arbetslöshet, hög inkomstnivå eller andra faktorer inom röstningsområdena påverkade inte lika mycket förändringarna i väljarstödet som när det gäller andra val, utan deras väljarstöd ökade ungefär lika mycket inom de olika typerna av röstningsområden. Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens analys, där man med hjälp av olika variabler jämförde förändringarna i de olika kandidaternas och deras bakgrundspartiers väljarstöd i förhållande till riksdagsvalet 2003.

Tarja Halonens popularitet ökade inom lantbruksdominerade områden

Jämfört med riksdagsvalet vann Tarja Halonen mest inom lantbruksdominerade områden, något under 13 procentenheter. Inom Vasa valkrets, där Centern i Finland traditionellt varit stark, ökade stödet för Halonen inom lantbruksområdena med nästan 18 procentenheter jämfört med det förra riksdagsvalet.

Röstningsområdenas befolkningsstruktur, såsom andelen pensionärer eller barn under sju år, verkar inte ha haft någon betydande inverkan på det stöd Halonen har bland väljarna. Resultaten befäster uppfattningen om att förändringen i Halonens väljarstöd var "opolitisk". Det fanns personer som oberoende av sin traditionella partipolitiska ståndpunkt ville rösta på Halonen.

Niinistö var framgångsrik inom områden med servicenäringar i södra Finland, Vanhanens väljarstöd minskade inom lantbruksområdena

Sauli Niinistös framgång berodde på samma faktorer som gällde för Halonen: också Niinistö förefaller ha fått ett väljarstöd som är oberoende av den partipolitiska bakgrunden. Det finns dock små skillnader jämfört med Halonen i förändringarna i väljarstödet. Även om också Niinistö klarade sig väl inom lantbruksområdena, vann han mest inom sådana områden i södra Finland, som har den största andelen servicenäringar. Niinistö var också framgångsrik inom områden med hög inkomstnivå samt inom områden där antalet pensionärer är lågt medan antalet barnfamiljer är högt.

När övriga huvudkandidater kunde bibehålla väljarstödet för sina bakgrundspartier och vinna fler röster, fördes inte det stöd som Centern i Finland hade i det förra riksdagsvalet över till Matti Vanhanen. Särskilt mycket förlorade Vanhanen inom de områden, där Centern traditionellt har varit ett starkt parti, t.ex. i Vasa och Uleåborgs valkretsar. Vanhanen förlorade speciellt inom lantbruksområden och inom olika områden i glesbygden, där Tarja Halonen var framgångsrikast.

Med undantag av Timo Soini fick övriga kandidater ta på sig förlorarrollen: de nådde inte ens tillnärmelsevis upp till samma väljarstöd som deras bakgrundspartier i riksdagsvalet år 2003. Soini ökade sitt väljarstöd inom olika områden, dock klart mer inom glesbygdsområden och tätorter än i städer.

Förändringar i väljarstödet efter näringsstruktur i procentenheter, kandidatens väljarstöd i presidentvalet 2006 jämfört med motsvarande partis väljarstöd i riksdagsvalet 2003

Källa: Valstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Risto Lättilä (09) 1734 3252; vaalit.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Länkar: Offentliggörande av statistiken i samband med meddelandet