Pressmeddelande 17.1.2006

Inbrotten minskade tydligt år 2005

Enligt Statistikcentralens förhandsuppgifter fick polisen år 2005 kännedom om totalt 787 000 brott, vilket är lika mycket som året innan. Det uppdagades 532 000 brott mot strafflagen, vilket är 5 600 fall (1 procent) färre än år 2004. Särskilt inbrotten minskade. Polisen bokförde 255 000 brott utanför strafflagen. Av dessa var största delen, 225 000, trafikförseelser.

Antalet inbrott som kom till polisens kännedom uppgick till 51 000. Under 2000-talet har antalet inbrott nästan halverats. Särskilt butiksinbrotten har minskat. De var nu 4 300, dvs. 16 procent färre än året innan och mindre än hälften jämfört med antalet butiksinbrott i början av decenniet. Det uppdagades 17 000 fall av olovligt brukande och tillgrepp av motorfordon samt brukstöld av motordrivet fortskaffningsmedel, vilket är 12 procent mindre än året innan.

Antalet grova rattfyllerifall minskade med 5 procent och övriga rattfyllerifall med 1 procent. Allt som allt uppdagades 26 000 rattfyllerifall, dvs. 4 procent mindre än år 2004. Överträdelser av hastighetsbegränsningar som kan anses som grovt äventyrande av trafiksäkerhet ökade med 10 procent. Det uppdagades 3 500 fall. Polisen registrerade totalt 199 000 fall av överhastighet, dvs. 7 procent mer än året innan.

Antalet brott mot liv har minskat

I fjol uppdagades 2 100 fall av grov misshandel, vilket är 8 procent färre än året innan. Polisen fick kännedom om totalt 30 000 fall av misshandel, vilket är två procent mer än år 2004. Det uppdagades 114 brott mot liv, vilket är en fjärdedel mindre än år 2004. Under perioden 1995 - 2004 var de i genomsnitt 137 per år.

År 2005 bokförde polisen 14 000 narkotikabrott, vilket är lika mycket som år 2004. Antalet grova narkotikabrott minskade med en procent från föregående år. Antalet uppgick till 574.

Relativt sett ökade brottsligheten mest i Österbotten, 6 procent, och minskade i Kymmenedalen, 13 procent.

Siffrorna baserar sig på de uppgifter om brottslighet som polisen sänt till Statistikcentralen. Antalet brott har jämförts med förhandsuppgifterna för år 2004.

Brottslighet som kommit till polisens kännedom år 2005 och förändring från år 2004 (förhandsuppgifter)

  År 2005 Förändring
Alla brott 786 604 + 2 766
A. Brott mot strafflagen 531 532 - 5 572
- dråp, mord, dråp under förmildrande omständigheter 114 - 34
- försök till dråp, mord, dråp under förmildrande omständigheter 355 + 15
- misshandel 30 327 + 742
- våldtäkter 605 + 14
- rån 1 841 - 78
- tillgrepp 153 675 - 7 944
- skadegörelser 50 539 + 168
- förskingring 3 317 - 223
- bedrägerier 12 494 + 1 149
- betalningsmedelsbedrägerier 3 474 + 364
- skattebedrägerier 573 - 70
- gäldenärsbrott 344 + 20
- bokföringsbrott 652 -39
- rattfylleri 26 063 -964
- narkotikabrott 14 402 + 8
- äventyrande av trafiksäkerheten 133 666 + 5 416
B. Övriga brott 255 072 + 8 338
- trafikförseelser 224 891 + 6 354

Källa: Brottslighet som kommit till polisens kännedom 2005, 4:e kvartalet, förhandsuppgifter. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jorma Kallio (09) 1734 3248,oikeus.rikostilastot@tilastokeskus.fi

Länkar:Offentliggörande av statistik i samband med meddelandet