Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 17.1.2006

Inbrotten minskade tydligt år 2005

Enligt Statistikcentralens förhandsuppgifter fick polisen år 2005 kännedom om totalt 787 000 brott, vilket är lika mycket som året innan. Det uppdagades 532 000 brott mot strafflagen, vilket är 5 600 fall (1 procent) färre än år 2004. Särskilt inbrotten minskade. Polisen bokförde 255 000 brott utanför strafflagen. Av dessa var största delen, 225 000, trafikförseelser.

Antalet inbrott som kom till polisens kännedom uppgick till 51 000. Under 2000-talet har antalet inbrott nästan halverats. Särskilt butiksinbrotten har minskat. De var nu 4 300, dvs. 16 procent färre än året innan och mindre än hälften jämfört med antalet butiksinbrott i början av decenniet. Det uppdagades 17 000 fall av olovligt brukande och tillgrepp av motorfordon samt brukstöld av motordrivet fortskaffningsmedel, vilket är 12 procent mindre än året innan.

Antalet brott av viss typ i januari - december samt i oktober, november och december 2005 och förändring jämfört med motsvarande period året innanJanuari-
december
2005


Förändring
Oktober
2005


Förändring
November
2005


Förändring
December
2005


Förändring
Alla brott 786 604 2 766 67 260 796 64 022 553 50 886 -3 263
Brott mot strafflagen 531 532 -5 572 46 268 241 43 185 954 35 518 -2 134
 -olovligt brukande eller tillgrepp av motorfordon, bruksstöld av motordrivet fortskaffningsmedel
16 980

-2 383

1 589

-128

1 273

189

1 053

-131
 -inbrott 51 154 -8 054 4 628 -273 3 907 -522 3 173 -618
 -misshandel 30 327 742 2 439 -84 2 369 265 2 510 55
 -rattfylleri 26 063 -964 2 242 -47 1 985 6  1 983 94
 -narkotikabrott 14 402 8 1 194 35 1 153 -40 859 -98
 -rån 1 841 -78 169 -3 162 29 127 -36
 -dråp, mord eller dråp under förmildrande omständigheter 114 -34 11 -2 5 -8 9 -3
-våldtäkt 605 14 57 7 45 7 42 -1
 -brott mot hastighetsbegränsningarna 199 392 13 421 16 515 1 352 17 179 634 10 889 -1 390

Källa: Brottslighet som kommit till polisens kännedom 2005, 4:e kvartalet. Statistikcentralen.

Förfrågningar: Jorma Kallio (09) 1734 3248, oikeus.rikostilastot@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Länkar: Meddelande i samband med offentliggörandet av statistiken

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 17.1.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Brottslighet som kommit till polisens kännedom [e-publikation].
ISSN=1798-2235. 4:e kvartalet 2005. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/polrik/2005/04/polrik_2005_04_2006-01-17_tie_001_sv.html