Pressmeddelande 29.2.2008

Vart tionde tv-hushåll fortfarande utan digitalbox i februari

Fram till mitten av februari hade 91 procent av de något under 2,3 miljoner finländska tv-hushållen skaffat en digitalbox eller digital-tv. I november hade 83 procent av tv-hushållen en digitalbox eller digital-tv.

Av antennhushållen hade 95 procent en digitalbox i februari. Av kabelhushållen hade 86 procent en digitalbox. Uppgifterna grundar sig på den enkät om apparater som görs fyra gånger om året i samband med Statistikcentralens konsumentbarometer. I enkäten deltog 1-19 februari 1 480 hushåll.

Digitalboxar i tv-hushållen 2/2001-2/2008

I den föregående enkäten i november meddelade 94 procent av antennhushållen och 71 procent av kabelhushållen att de har en digitalbox. Finland övergick till digitaltid när det gäller distributionen via antenn i början av september i fjol. Den analoga kabel-tv-distributionen förlängdes till slutet av februari.

8 procent av de något under 2,5 miljoner hushållen i Finland ägde ingen television i februari. I november var motsvarande siffra 6 procent.

I februari hade 53 procent av tv-hushållen minst två tv-apparater, men bara 40 procent av tv-hushållen hade fler än en digitalbox. För varje television behövs en egen separat digitalbox. I november hade 36 procent av tv-hushållen fler än en digitalbox. 35 procent av tv-hushållen hade i februari skaffat en inspelande digitalbox, dvs. en digitalbox med hårdskiva.

Hundratusen hem saknar digitalbox ännu i sommar?

Enligt konsumentbarometern tänker 5 procent av tv-hushållen skaffa sin första digitalbox under de följande sex månaderna. Antennhushållen har mycket få köpplaner kvar, men av kabelhushållen tänker 10 procent skaffa sin första digitalbox senast i sommar. På så sätt skulle Finland få sammanlagt något under 120 000 nya digitalhushåll. Av tv-hushållen skulle alltså 4 procent, dvs. mer än 90 000 hushåll fortfarande vara utan digitalbox i sommar.

Digitalboxar i antenn- och kabelhushåll, februari 2008

Ensamboende unga får skynda på

I februari var digitalboxar fortfarande ovanligast i ensamboende personers tv-hushåll: av singlar under 35 år ägde bara 71 procent en digitalbox. När man beaktar planerna på att skaffa digitalbox kan fortfarande i genomsnitt var tionde ensamboende och av de unga ännu fler vara utan digitalbox i sommar.

Digitalboxar i olika hushåll, februari 2008

När det gäller annan kringutrustning hade 64 procent av de finländska hushållen med tv i februari videobandspelare, 62 procent DVD-spelare och 23 procent hemmabio. Av hushållen hade 47 procent bredbilds-tv, platt-tv eller en tv-apparat med motsvarande bildformat, dvs. 16:9.

Källa: Konsumentbarometern 2008, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598, kuluttaja.barometri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Länkar: På konsumentbarometerns webbsida finns mera information i tabeller och diagram