Pressmeddelande 30.5.2008

Fyra procent av tv-hushållen utan digitalbox i maj

Fram till mitten av maj hade 96 procent av de över 2,2 miljoner finländska tv-hushållen skaffat en digitalbox eller digital-tv. I februari hade 91 procent av tv-hushållen en digitalbox eller digital-tv.

Av antennhushållen hade 98 procent en digitalbox i maj. Av kabelhushållen hade 94 procent en digitalbox. Av kabelhushållen tänker 3 procent skaffa sin första digitalbox senast i höst. Uppgifterna grundar sig på den enkät om apparater som görs fyra gånger om året i samband med Statistikcentralens konsumentbarometer. I enkäten deltog 2-19 maj 1 473 hushåll.

Digitalboxar i tv-hushållen 2/2001-5/2008

I den föregående enkäten i februari meddelade 95 procent av antennhushållen och 86 procent av kabelhushållen att de har en digitalbox. Finland övergick till digitaltid när det gäller distributionen via antenn i början av september 2007. Den analoga kabel-tv-distributionen förlängdes till slutet av februari 2008.

Av de något under 2,5 miljoner hushållen i Finland ägde 9 procent ingen television i maj. I fjol genast före digitaltiden var 5-6 procent av hushållen utan television.

Allt fler hushåll har flera digitalboxar

I maj hade 52 procent av tv-hushållen minst två tv-apparater, och 45 procent av tv-hushållen hade fler än en digitalbox. För varje television behövs en egen separat digitalbox. I februari hade 40 procent av tv-hushållen fler än en digitalbox. I maj hade 38 procent av tv-hushållen skaffat en inspelande digitalbox, dvs. en digitalbox med hårdskiva.

TV-hushållen efter antalet tv-apparater och digitalboxar, maj 2008

Ensamboende ungdomar fortfarande på efterkälken

I maj var digitalboxar fortfarande ovanligast i ensamboende personers tv-hushåll: av singlar under 35 år ägde bara 89 procent en digitalbox. När man beaktar planerna på att skaffa digitalbox kan omkring fem procent särskilt av ensamboende unga ännu vara utan digitalbox i slutet av året. I maj var 22 procent av personer under 35 år som bor ensamma utan television.

Digitalboxar i olika hushåll, maj 2008

När det gäller annan kringutrustning hade 63 procent av de finländska hushållen med tv i maj videobandspelare, 62 procent DVD-spelare och 23 procent hemmabio. Av hushållen hade 53 procent bredbilds-tv, platt-tv eller en tv-apparat med motsvarande bildformat, dvs. 16:9.

Källa: Konsumentbarometern 2008, maj. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598, kuluttaja.barometri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Länkar: På konsumentbarometerns webbsida finns mera information i tabeller och diagram