Pressmeddelande 8.10.2008

Nordborna blir allt äldre

I Finland och Danmark föds det minsta antalet barn i Norden, i genomsnitt 1,8 barn per kvinna. På Island, Grönland och Färöarna föds det flest barn: på Island i genomsnitt 2,1 barn, på Grönland 2,3 och på Färöarna 2,5 barn. För närvarande är 4-5 procent av hela befolkningen i Norden 80 år eller äldre, men andelen uppskattas öka till 12 procent fram till år 2040. Uppgifterna framgår av den senaste utgåvan av Nordisk statistisk årsbok - Nordic Statistical Yearbook 2008.

I den nordiska årsboken finns också följande statistiska uppgifter:

  • De nordiska länderna har en sammanlagd areal på 3,5 miljoner km2. Grönlands andel av arealen är 64 procent och Finlands 10 procent.
  • De populäraste förnamnen bland barn födda år 2007 var i Finland Veeti och Ella, i Sverige William och Wilma, i Danmark Mikkel och Mathilde, i Norge Mathias och Sara, på Island Jón och Sara samt på Grönland Malik och Pipaluk.
  • Antalet asylansökningar har ökat i Norden med över 60 procent från år 2005 till år 2007.
    År 2007 inlämnades totalt 45 317 asylansökningar, 36 207 av dem i Sverige och 1 512 i Finland.
  • Finländska kvinnor har den högsta utbildningsnivån i Norden. 31 procent av de finländska kvinnorna har universitets- eller högskoleutbildning, medan 28 procent av de svenska och de norska kvinnorna, 25 procent av de danska och 20 procent av de isländska kvinnorna har motsvarande utbildning.
  • I Sverige är under 4 procent av dem som jobbar inom servicesektorn företagare, medan motsvarande andel i Finland och på Island är 10 procent.

Årsboken är ett infopaket på över 100 sidor med jämförande statistiska uppgifter om bl.a. miljön, befolkningen, utbildningen, arbetsmarknaden, näringslivet och ekonomin. Statistiken omfattar de fem nordiska länderna samt de självstyrande områdena Åland, Färöarna och Grönland.

Den reviderade årsboken erbjuder, utöver figurer och tabeller, komprimerad bakgrundsinformation om olika ämnen. Materialet presenteras både på svenska och på engelska. En nyhet är gratis tillgång till databasen, som innehåller en mängd jämförbar information om Norden. Databasen och årsboken i pdf-version finns på Nordiska ministerrådets webbplats www.norden.org

Årsboken utges av Nordiska ministerrådet och kostar 50 euro. Boken kan beställas via Statistikcentralens försäljningstjänst (09) 1734 2011 eller per e-post myynti@stat.fi

Förfrågningar: Hans Baumgartner, Statistikcentralen, (09) 1734 2399, förnamn.efternamn@stat.fi