EKT95

ESA95 = Euroopan tilinpitojärjestelmä 1995, EU:n uudistettu, taloustilastojen laadintaa ohjaava käsikirja.Aihealue

Määritelmän voimassaoloaika

  • 1.1.1995 - 31.8.2014

Lähdeorganisaatio

  • EU

Jaa