Käsitteet: Ö

Näillä sivuilla kuvattavat käsitteet ovat sanoja ja ilmauksia, joita käytetään tilastoissa tietyssä, rajatussa merkityksessä. Arkipuheessa sanalla voi olla eri merkitys. Sama käsite voi tarkoittaa eri tilastoissa eri asiaa. Esimerkiksi käsitteellä ”työtön” on kolme eri määritelmää.

Kunkin määritelmän yhteydestä löydät tiedon, missä tilastoissa käsitettä käytetään. Jos etsit tilastolukuja, siirry määritelmästä tilaston sivulle.

Sisältää seuraavat polttoaineluokituksen luokat:
- Jalostamokaasu (1111)
- Nestekaasu (1112)
- Teollisuusbensiini (1121)
- Lentobensiini (1123)
- Lentopetroli (1131)
- Muut petrolit (1132)
- Kevyt polttoöljy (1134)
- Moottoripolttoöljy (1135)
- Muut keskiraskaat öljyt (1139)
- Raskas polttoöljy, rikkipitoisuus < 1% (1141)
- Raskas polttoöljy, rikkipitoisuus = 1% (1142)
- Muut raskaat öljyt (1143)
- Öljykoksi (1150)
- Kierrätys- ja jäteöljyt (1160)
- Muut öljytuotteet (1190).

Lue käsitteen koko määritelmä

Jaa