Näillä sivuilla kuvattavat käsitteet ovat sanoja ja ilmauksia, joita käytetään tilastoissa tietyssä, rajatussa merkityksessä. Arkipuheessa sanalla voi olla eri merkitys. Kunkin määritelmän yhteydestä löydät tiedon, missä tilastoissa käsitettä käytetään.

Jos etsit tilastolukuja, siirry määritelmästä tilaston sivulle.

Henkilökunta keskimäärin kauden aikana

Henkilökunta ryhmitellään ylempiin toimihenkilöihin, muihin toimihenkilöihin ja työntekijöihin Liiketyönantajain keskusliiton palkkatilastonimikkeistön ja Tilastokeskuksen palkkatilastonimikkeistön avulla. Kummassakin nimikkeistössä eri ammattiryhmät jaetaan johto- ja esimiestehtäviin ja suorittaviin tehtäviin. Rajanvedon ylempiin ja muihin toimihenkilöihin ratkaisee kuitenkin viime kädessä yrityksen oma käytäntö. Työntekijöihin ryhmitellään pääasiassa vahtimestarit, siivoojat, talonmiehet, keittäjät, autonkuljettajat yms.Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa