Näillä sivuilla kuvattavat käsitteet ovat sanoja ja ilmauksia, joita käytetään tilastoissa tietyssä, rajatussa merkityksessä. Arkipuheessa sanalla voi olla eri merkitys. Kunkin määritelmän yhteydestä löydät tiedon, missä tilastoissa käsitettä käytetään.

Jos etsit tilastolukuja, siirry määritelmästä tilaston sivulle.

HRSTE-henkilöstö

HRSTE-henkilöstöön (human resources in science and technology - education, korkeasti koulutetut) kuuluvat vähintään alimman korkea-asteen tutkinnon suorittaneet henkilöt.

Korkea-asteen tutkinnoilla tarkoitetaan seuraavien koulutusasteiden tutkintoja
(Tilastokeskus: Koulutusluokitus 2003, käsikirjoja 1, Helsinki):
5 Alin korkea-aste
6 Alempi korkeakouluaste
7 Ylempi korkeakouluaste
8 TutkijakoulutusasteMääritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Lähikäsitteet


Jaa