Näillä sivuilla kuvattavat käsitteet ovat sanoja ja ilmauksia, joita käytetään tilastoissa tietyssä, rajatussa merkityksessä. Arkipuheessa sanalla voi olla eri merkitys. Kunkin määritelmän yhteydestä löydät tiedon, missä tilastoissa käsitettä käytetään.

Jos etsit tilastolukuja, siirry määritelmästä tilaston sivulle.

Indeksikiinteistö

Indeksikiinteistöllä tarkoitetaan indeksiin mukaan otettuja kiinteistöjä, joiden painotettuna keskiarvona kokonaisindeksi lasketaan. Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksin indeksikiinteistöt ovat asuinkerrostalo, myymälärakennus, toimistorakennnus, terveyskeskus, koulurakennus ja teollisuushalli. Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi lasketaan erikseen omakotitalolle.Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa