Intressiyritys

Intressiyrityksellä tarkoitetaan konsernirekisterissä yritystä, johon toisella institutionaalisella yksiköllä on 10 - 20 prosentin äänivaltaosuus suoraan tai välillisesti.Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa