Näillä sivuilla kuvattavat käsitteet ovat sanoja ja ilmauksia, joita käytetään tilastoissa tietyssä, rajatussa merkityksessä. Arkipuheessa sanalla voi olla eri merkitys. Kunkin määritelmän yhteydestä löydät tiedon, missä tilastoissa käsitettä käytetään.

Jos etsit tilastolukuja, siirry määritelmästä tilaston sivulle.

Maatila

Tila, jolla voidaan harjoittaa itsenäistä maataloutta. Yli 5 hehtaarin maatilat määritellään liikeyrityksiksi. Yritys- ja toimipaikkarekisterissä maatiloista ovat kuitenkin mukana vain ne, jotka toimivat työnantajina tai jotka maksavat arvonlisäveroa liiketoiminnasta.Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • 1.1.1900 - 31.12.2006

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Maatilalla tarkoitetaan niin sanottua aktiivitilaa, jolla on käytössä olevaa maatalousmaata vähintään yksi hehtaari ja tila harjoittaa maataloustuotantoa. Maatiloja ovat myös ne maataloustuotantoa harjoittavat tilat, joilla on käytössä olevaa maatalousmaata alle yksi hehtaari, mikäli niiden taloudellinen koko on vähintään yksi eurooppalainen kokoyksikkö (ESU) eli 1200 euroa.

Maatilatalouden tulo- ja verotilaston maatila poikkeaa edellä esitetystä tilastollisen maatilarekisterin määrittelystä. Maatila on tilastollisen maatilarekisterin yksikkö, jonka viljelyksessä oleva maatalousmaa on vähintään kaksi hehtaaria ja joka on luonnollisen henkilön hallinnassa.

Maatilatalouden yritys- ja tulotilaston maatila poikkeaa edellä esitetystä tilastollisen maatilarekisterin määrittelystä. Maatila on tilastollisen maatilarekisterin yksikkö, jolla viljelty peltoala on yli 2 hehtaaria. Maatilatalouden yritys- ja tulotilaston perusjoukkoon kuulumisen edellytyksenä on lisäksi se, että tila on verotettu maatilatalouden tuloverolain mukaan.Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa