Nettoveroaste

Nettoveroaste saadaan vähentämällä verokertymästä yksityisen sektorin julkisyhteisöiltä saamat tulonsiirrot ja tämä suhteutetaan saman ajanjakson bruttokansantuotteeseen.

Tulonsiirtoihin sisällytetään tässä yhteydessä

- julkiset tulonsiirrot kuten sosiaaliturvaetuudet ja -avustukset,
- investointiavustukset ja muut pääomansiirrot
- tuotetukipalkkiot ja muut julkiset tukipalkkiot kuten tuonti-, energia- sekä maataloustuet.Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Nettoveroaste kuvaa veroastetta vähennettynä yksityisen sektorin julkisyhteisöiltä saamien tukipalkkioiden sekä tulon- ja pääomansiirtojen (pois lukien ns. vapaaehtoiset rahamääräiset sosiaalietuudet) BKT-suhteella.Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • 1.1.1900 - 19.9.2019

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa