Näillä sivuilla kuvattavat käsitteet ovat sanoja ja ilmauksia, joita käytetään tilastoissa tietyssä, rajatussa merkityksessä. Arkipuheessa sanalla voi olla eri merkitys. Kunkin määritelmän yhteydestä löydät tiedon, missä tilastoissa käsitettä käytetään.

Jos etsit tilastolukuja, siirry määritelmästä tilaston sivulle.

Omaisuustulot

Omaisuustuloja ovat rekistereistä saatavat vuokra-, korko- ja osinkotulot, omaisuuden veronalainen luovutusvoitto ja yksityiseen vakuutukseen perustuvat eläkkeet ja muut omaisuustulot verotuksesta. Osinkotuloihin sisältyy sekä verottomat että veronalaiset osinkotulot ja osuuspääoman korot. Lisäksi tulonjakotilastossa omaisuustuloihin sisältyvät (haastattelutietoihin perustuvat) lähdeveronalaiset korkotulot sekä verovapaat korkotulot ulkomailta, jotka eivät sisälly tulonjaon kokonaistilastossa käytettävään määritelmään.Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Omaisuustuloja ovat vuokra-, korko- ja osinkotulot, yksityisiin vakuutuksiin perustuvat eläkkeet ja muut tulot.
Lähdeverolain alaiset korkotulot sisältyvät korkotuloihin bruttomääräisinä tulonajkotilaston otosaineistossa ja niistä maksetut lähdeverot sisältyvät maksettuihin tulonsiirtoihin.

Kansainvälisissä suosituksissa myyntivoittoja ei lueta tuloiksi, joten myöskään tulonjakotilaston otosaineiston kansainvälisesti vertailukelpoisessa käsitteessä veronalaiset luovutusvoitot eivät sisälly tulokäsitteeseen. Tulonjaon kokonaisaineistossa ne sen sijaan sisältyvät tuloihin.

Ennen tilastovuotta 2011 julkaistuissa tulonjakotilaston otosaineiston tiedoissa asuntotulo ja veronalaiset myyntivoitot sisältyivät omaisuustuloihin ja tilastointi perustui käytettävissä olevien tulojen käsitteeseen. Tilastovuodesta 2011 alkaen tilastointi on perustunut kansainväliset suositukset täyttävään käytettävissä olevien rahatulojen käsitteeseen.Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Omaisuustuloja ovat vuokra-, korko- ja osinkotulot, laskennallinen nettovuokra omistusasunnosta (ts.asuntotulo), omaisuuden veronalainen luovutusvoitto ja yksityiseen vakuutukseen perustuvat eläkkeet ja muut tulot (vuodesta 2000 lähtien). Osinkotuloiksi on luokiteltu kaikki yhtiöveron hyvitykseen oikeuttavat osinko- ja korkotulot. Osinkotuloihin sisältyy myös yhtiöveron hyvitys. Se sisältyy myös maksettuihin tulonsiirtoihin eikä siten vaikuta käytettävissä olevaan tuloon. Muut verotusaineistosta saatavat osinko- ja korkotulot on luokiteltu osinkotuloihin. Lähdeverolain alaiset korkotulot sisältyvät korkotuloihin bruttomääräisinä. Niistä maksetut lähdeverot sisältyvät maksettuihin tulonsiirtoihin. Omaisuustulotiedot saadaan rekistereistä lukuun ottamatta lähdeveronalaisia korkotuloja sekä verovapaita korkotuloja ulkomailta, jotka saadaan haastattelusta.Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • 1.1.1995 - 31.12.2004

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa