Näillä sivuilla kuvattavat käsitteet ovat sanoja ja ilmauksia, joita käytetään tilastoissa tietyssä, rajatussa merkityksessä. Arkipuheessa sanalla voi olla eri merkitys. Kunkin määritelmän yhteydestä löydät tiedon, missä tilastoissa käsitettä käytetään.

Jos etsit tilastolukuja, siirry määritelmästä tilaston sivulle.

Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä

Osakkeet ja osuudet kirjanpitolaissa määritellyissä omistusyhteysyrityksissä. Ei sisällä kiinteistöyhtiöiden osakkeita ja osuuksia.Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • 1.1.1995 - 31.12.2004

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa