Päätoimisesti hoidettu museo

Museolain (729/1992) mukaan museo on päätoimisesti ja ammatillisesti hoidettu, kun museota varten on perustettu vähintään yksi päätoiminen virka tai toimi, jonka haltijalta edellytetään ammatillista perehtyneisyyttä museon toimialaan.

Museokokoelmat jaetaan seuraaviin luokkiin: esineet, taideteokset, näytteet
ja kuvat. Esineet ovat pääosin kulttuurihistoriallisissa museoissa,
taideteokset taidemuseoissa ja näytteet luonnontieteellisissä museoissa.
Kuvia on runsaasti kaikentyyppisissä museoissa. Museoviraston
vuosittain julkaisemat museotilastot sisältävät tietoja päätoimisesti
hoidettujen museoiden kokoelmista, käyntimääristä, toiminnasta ja
taloudesta.Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Museovirasto

Jaa