Rahamarkkinapaperi

Lyhytaikaiset (alkuperäinen maturiteetti enintään 12 kuukautta) jälkimarkkinakelpoiset rahamarkkinavaateet, kuten sijoitus-, yritys- ja kuntatodistukset, omaisuudenhoitoyhtiöiden ja valtion velkasitoumukset, jälkimarkkinakelpoiset
rahamarkkinavelkakirjat sekä muut jälkimarkkinakelpoiset rahamarkkinavaateet. Rahamarkkinasijoitukset ja jälkimarkkinattomat rahamarkkinavelkakirjat eivät sisälly luottokantaan.Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa