Rahoitusleasingvuokra

Vuokralleottajan maksama leasing-kohteen vuokra, joka sisältää sekä esineen hankintahinnalle laskettavan koron ja käsittelymaksun, että esineen arvon kuoletuksen jäännösarvoa lukuunottamatta.Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa