Teemakartta

Teemakartta on kartta, joka esittää valitun ilmiön tai teeman maantieteellistä esiintymistä, voimakkuutta tai vaihtelua. Teemakartta voi esittää samanaikaisesti useaa ilmiötä. Voidaan puhua myös tilastoteemakartasta, kun siinä esitettävä tieto perustuu tilastolliseen laskentaan tai tutkimukseen.Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa