Tilinpäätös

Osakeyhtiön ja asunto-osakeyhtiön tilinpäätös käsittää vähintään tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen.Määritelmää käyttävät tilastot

Aihealue

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa