Tuoja

Yritys, jonka tuonnin kynnysarvo on 12 000 euroa ja kauppatapahtumia on vähintään kahtena kuukautena vuodessa tai kaupan arvo yli 120 000 euroa (tällöin riittää yksi kauppatapahtuma ko. vuonna). Tieto saadaan tullihallituksesta.Määritelmää käyttävät tilastot

Aihealue

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Yritys, jonka tuonti ylittää 16 000 euroa vuodessa. Tieto saadaan tullihallituksesta.Määritelmää käyttävät tilastot

Aihealue

Määritelmän voimassaoloaika

  • 1.1.1900 - 31.12.2007

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Lähikäsitteet

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Lähikäsitteet


Jaa