Näillä sivuilla kuvattavat käsitteet ovat sanoja ja ilmauksia, joita käytetään tilastoissa tietyssä, rajatussa merkityksessä. Arkipuheessa sanalla voi olla eri merkitys. Kunkin määritelmän yhteydestä löydät tiedon, missä tilastoissa käsitettä käytetään.

Jos etsit tilastolukuja, siirry määritelmästä tilaston sivulle.

Tuoteinnovaatio

Tuoteinnovaatio on uusi tai parannettu tavara tai palvelu, joka eroaa merkittävästi yrityksen aiemmista tavaroista tai palveluista ja joka on tuotu markkinoille.

Tuoteinnovaatioihin sisältyvät tuotteiden muotoiluun (design) tehdyt merkittävät muutokset sekä digitaaliset tavarat ja palvelut.
Tuoteinnovaatioita eivät ole uusien tavaroiden pelkkä jälleenmyynti tai pelkästään esteettisluonteiset muutokset.Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Tuoteinnovaatio on yrityksen markkinoille tuoma uusi tai olennaisesti parannettu tavara tai palvelu. Uusi tai olennaisesti parannettu tavara tai palvelu eroaa ominaisuuksiltaan aikaisemmin tuotetuista (esim. olennaiset parannukset teknisessä suorituskyvyssä, komponenteissa ja materiaaleissa, ohjelmistossa, käyttömukavuudessa tai muissa toiminnallisissa ominaisuuksissa).

Tavaran tai palvelun on oltava uusi tai olennaisesti parannettu kyseisen yrityksen näkökulmasta, mutta sen ei tarvitse olla uusi yrityksen markkinoiden kannalta. Innovaation kehittäjä voi olla kyseinen yritys tai muut yritykset.Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • 1.1.2008 - 31.12.2015

Lähdeorganisaatio

  • OECD

Lähikäsitteet

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa