Työsuhdeoptiotiedustelu

Työsuhdeoptioiden tiedonkeruu on jaettu kahteen osaan: peruskyselyyn sekä kuukausitietojen kyselyyn. Peruskyselyllä selvitetään optio-ohjelmissa mukana olevat yritykset sekä optio-oikeuksien sallittuja käyttöaikoja. Kysely suoritetaan vain kerran kutakin erillistä ohjelmaa kohti. Kuukausikyselyllä selvitetään kuukausittain tuloutettujen työsuhdeoptioiden vaikutusta yritysten maksamiin työnantajasuorituksiin sekä verottajalle kuukausivalvonnassa ilmoitettuihin palkkoihin. Kyselyssä ovat mukana kaikki yritykset, joissa on voimassa oleva työsuhdeoptio-ohjelma.Määritelmän voimassaoloaika

  • 1.1.1900 - 31.12.2005

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa