Näillä sivuilla kuvattavat käsitteet ovat sanoja ja ilmauksia, joita käytetään tilastoissa tietyssä, rajatussa merkityksessä. Arkipuheessa sanalla voi olla eri merkitys. Kunkin määritelmän yhteydestä löydät tiedon, missä tilastoissa käsitettä käytetään.

Jos etsit tilastolukuja, siirry määritelmästä tilaston sivulle.

Ulosottoasian hakija

Hakijalla tarkoitetaan sitä, joka on hakenut täytäntöönpanoa saatavansa takaisin perimiseksi. Saatavalla tarkoitetaan ulosottoperusteessa vahvistettua pääomaa, pääomalle laskettua korkoa sekä ulosottoperusteessa määrättyjä kuluja korkoineen. Hakija voi olla joko luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö.Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa