Näillä sivuilla kuvattavat käsitteet ovat sanoja ja ilmauksia, joita käytetään tilastoissa tietyssä, rajatussa merkityksessä. Arkipuheessa sanalla voi olla eri merkitys. Kunkin määritelmän yhteydestä löydät tiedon, missä tilastoissa käsitettä käytetään.

Jos etsit tilastolukuja, siirry määritelmästä tilaston sivulle.

Urakkailmoitus

Rakennustyön tilaajan on ilmoitettava tilaamiensa urakoiden tiedot Verohallinnolle. Ilmoitus tarvitaan vain, kun yksittäisen urakkasopimuksen arvo on yli 15 000 euroa ilman arvonlisäveroa. Jokaisesta sopimuksesta on annettava oma urakkailmoitus. Sopimus voi olla suullinen tai kirjallinen.Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa