Näillä sivuilla kuvattavat käsitteet ovat sanoja ja ilmauksia, joita käytetään tilastoissa tietyssä, rajatussa merkityksessä. Arkipuheessa sanalla voi olla eri merkitys. Kunkin määritelmän yhteydestä löydät tiedon, missä tilastoissa käsitettä käytetään.

Jos etsit tilastolukuja, siirry määritelmästä tilaston sivulle.

Uudelleenlaskenta

Inventaariolaskennassa käytetty vakiomenettely menetelmä- ja lähtöaineistojen muutoksien yhteydessä yhtenäisyyden ja johdonmukaisuuden varmistamiseksi on laskea estimaatit uudelleen kaikille inventaariovuosille käyttämällä samaa menetelmää ja yhtenäisiä lähtötietoja.Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Lähikäsitteet

Inventaariolaskennassa käytetty vakiomenetelmä yhtenäisyyden ja johdonmukaisuuden varmistamiseksi on laskea estimaatit uudelleen käyttämällä samaa menetelmää kaikille inventaariovuosille. Uudelleenlaskennan tarkoitus on varmistaa, että koko aikasarja on tuotettu uuden datan ja/tai menetelmän mukaisesti.Määritelmän voimassaoloaika

  • 1.1.1900 - 31.10.2023

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa