Vanha asunto

Vanhalla asunnolla tarkoitetaan asuntoa, joka on valmistunut aiemmin kuin tilastovuotta edeltävänä vuonna.Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Vanhat asunnot ovat muita kuin uusia tai tuntemattomia asuntoja. (Tuntemattomia ovat asunnot, joiden rakennusvuotta ei tiedetä.) (Vrt. uusi asunto.)Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • 1.1.1900 - 28.9.2021

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Lähikäsitteet

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Lähikäsitteet


Jaa