Veronalaiset varat

Veronalaisia varoja on eräin poikkeuksin verovelvollisen rahanarvoinen varallisuus. Veronalaisia varoja ovat mm. verovelvollisen verovuoden lopussa omistamat kiinteistöt ja kulkuvälineet, osakkeet ja osuustodistukset, yrityksen, maa- ja metsätalouden varat sekä osuus yhtymän varoista. Veronalaisia varoja eivät ole esimerkiksi asuinirtaimisto ja verottomille talletustileille tai lähdeverollisille tileille tehdyt talletukset. Veronalaiset varat arvostetaan varallisuuden verotusarvon mukaisesti.

Kun veronalaisista varoista vähennetään velat ja lapsivähennys sekä vähennys vakituisesta asunnosta, saadaan varallisuusverotuksen perustana oleva verotettava varallisuus. Varallisuusvero maksetaan valtiolle.Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa