Viljelijätalous

Viljelijätalouksiksi luokitellaan kotitaloudet, joiden tilan viljelty pinta-ala on haastattelutietojen mukaan yli 2 hehtaaria. Kotitaloutta ei katsota viljelijätaloudeksi, jos pääasialliseksi tulonlähteeksi on ilmoitettu peltojen vuokraus, korvaus maataloustuotannon supistumisesta tai lopettamisesta tai jos tilalta ei ole saatu lainkaan tuloa. Pinta-alaa laskettaessa on huomioon otettu myös toisilta vuokrattu osuus.

Viljelijätaloudet on edelleen jaettu maanviljelijätalouksiin ja osa-aikaviljelijätalouksiin kotitalouden sosio-ekonomisen aseman mukaan. Maanviljelijätalouksiksi on määritelty ne taloudet, joiden sosioekonominen asema on maatalousyrittäjä. Kaikkia maatalousyrittäjätalouksia ei kuitenkaan ole luokiteltu viljelijätalouksiksi.

Tilan pääasialliseksi tuotantosuunnaksi on haastattelutietojen perusteella merkitty se toiminta, josta saadut tulot olivat suurimmat.Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • 1.1.1995 - 31.12.2007

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa