Yksityisen sektorin asiakkaat

Yksityisen sektorin asiakkaita ovat yhtiöt (myös valtion, kuntien tai kuntayhtymien kokonaan tai osittain omistamat), valtion, kuntien ja kuntayhtymien liikelaitokset, Suomen Pankki, yksityiset henkilöt, yritykset, säätiöt, osuuskunnat, yhdistykset, itsenäiset yrittäjät ja ammatinharjoittajat sekä voittoa tavoittelemattomat yhteisöt.Määritelmää käyttävät tilastot

Aihealue

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa