Ylimääräinen palvelus

Ylimääräinen palvelus on sotilaan tai muun 45 luvun alaisen henkilön kurinpitorangaistus (RL 6:1§). Ylimääräistä palvelusta määrätään tai tuomitaan vähintään yksi ja enintään viisi kertaa (Laki sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa 255/2014).Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa