Vireille pantu yrityssaneeraus

Tilastokeskuksen tilastoissa vireille pannulla yrityssaneerauksella tarkoitetaan kalenterivuoden aikana yrityssaneeraukseen haettuja yrityksiä, yhteisöjä, kuolinpesiä ja yksityishenkilöitä.

Kalenterivuoden ensimmäinen hakemus otetaan mukaan tilastoihin vireille pantuna yrityssaneerauksena. Samaa yritystä voidaan hakea yrityssaneeraukseen useita kertoja kalenterivuoden aikana, vain ensimmäinen hakemus tulee tilastoihin vireille pantuna yrityssaneerauksena. Hakemusten määrä on aina suurempi kuin tilastoissa esitetty vireille pantujen yrityssaneerausten määrä.Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa