Hyvinvointialueet mukaan Tilastokeskuksen toimipaikkatiedusteluun – tiedustelun tarkentunut aikataulu ja tietosisältö

Hyvinvointialueet tulevat mukaan useisiin Tilastokeskuksen tiedonkeruisiin vuoden 2023 alusta lähtien. Hyvinvointialueiden toimipaikkatiedustelu käynnistyy helmikuussa 2023.

Hyvinvointialueiden toimipaikkatiedustelussa kerätään tietoa hyvinvointialueiden ja -yhtymien toimipaikkojen sijainneista (osoite) ja toimialoista. Näiden lisäksi kysytään henkilötyövuodet (htv) jokaisessa toimipaikassa. Tilastokeskus voi toimittaa tarkemman tason kuvaukset tiedustelussa kysyttävistä tiedoista.

Toimipaikkatiedustelun eräpäivä tulee olemaan helmikuun 2023 lopussa. On tärkeää, että hyvinvointialueet ilmoittavat toimipaikkarakenteensa sekä niiden työpanoksen heti alkuvuonna tiedustelun käynnistyttyä.

Toimipaikkatietoja pyydetään päivittämään/täydentämään uudemman kerran syksyllä 2023, jotta hyvinvointialueiden toimipaikkatiedot olisivat mahdollisimman ajantasalla myös silloin. Tämä on tärkeää muun muassa siksi, että loppuvuonna 2023 käynnistyy hyvinvointialueiden palkkatiedustelu, jossa kukin palkansaaja tulee linkittää siihen toimipaikkaan, johon hänen työpanoksensa kohdistuu. Jatkossa vuodesta 2024 alkaen hyvinvointialueiden toimipaikkatiedustelu tulee ajoittumaan loppuvuoteen.

Toimipaikkojen sijaintiin perustuvat henkilötyövuodet ovat pohja kaikelle yritysten ja julkisyhteisöjen taloudellisen toiminnan alueelliselle kuvaamiselle sekä kansantalouden tilinpidon tilastoinnille. Jotta tällaisia alueellisia tietoja pystytään tuottamaan, tulee toimipaikkojen löytyä Yritysrekisteristä ja niille tulee olla kohdistettu työpanos. Tilastolaki velvoittaa Tilastokeskusta ylläpitämään yritys- ja toimipaikkarekisteriä. Tilastolaki myös määrittää tarkkuustasot, joilla tiedot tulee kerätä.

Mikäli organisaatiosi haluaa saada omiin järjestelmiin pohjatiedoksi tai muuten raportoinnin tueksi tiedot kunnilta ja kuntayhtymiltä siirtyvistä toimipaikoista sellaisina kuin tiedot ovat Tilastokeskuksen yritysrekisterissä tällä hetkellä, voit ottaa yhteyttä yritysrekisteri@stat.fi.

On tärkeää huomata, että samaa Tilastokeskuksen toimipaikkatunnusta tulisi käyttää myös tulorekisterissä, kun sinne ilmoitetaan palkkatietoja.

Hyvinvointialueiden toimipaikkatiedustelun tiedonkeruusivut