Tilastokeskuksen sote-hankkeessa tuotetaan laajasti tilastoja hyvinvointialueilta

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistus (Sote-uudistus) on yksi Suomen historian merkittävimmistä hallinnollisista uudistuksista. Sote-uudistuksessa sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestäminen siirretään kunnilta hyvinvointialueiden vastuulle vuoden 2023 alusta alkaen. Hyvinvointialueita on kaikkiaan 21, ja lisäksi palveluita järjestää Helsingin kaupunki.

Hankkeen tavoitteet

Sote-uudistus vaikuttaa myös Tilastokeskuksen tilastotuotantoon ja tilastojen julkaisemiseen. Tilastokeskuksen sote-hankkeen tavoitteena on toteuttaa hyvinvointialueiden perustamisen myötä tiedonkeruisiin ja tilastoihin tulevat muutokset, ja näin varmistaa asiakkaille ajantasaiset ja yhteiskuntaa kuvaavat tilastot ja palvelut. Sote-uudistuksen myötä tarvitaan kokonaan uusia tilastoja sekä lisäyksiä ja täydennyksiä olemassa oleviin tilastoihin, jotta hyvinvointialueet ja niiden toiminta saadaan kuvattua ja niiden tiedot julkistettua käyttäjille.

Hyvinvointialueiden perustamisella on vaikutuksia myös luokituksiin. Tilastokeskus on valmistellut yhteistyössä muiden virastojen kanssa hyvinvointialueluokituksen, joka astui voimaan 1.1.2022. Lisäksi Tilastokeskus uudistaa sektoriluokituksen huomioimaan hyvinvointialueet.

Tilastokeskuksen sote-hankkeen projektit

Tilastokeskuksen sote-hankkeen koordinoinnin tavoitteena on varmistaa sote-uudistuksen vaatimien muutosten yhdenmukainen ja systemaattinen toteuttaminen Tilastokeskuksessa. Sote-hanke kattaa seitsemän tilastotuotannon ja palveluiden uudistusprojektia:

Aluevaalit -projektissa on perustettu uusi aluevaalitilasto, ja suunniteltu sekä toteutettu tilaston tuotantojärjestelmä. Aluevaalit 2022 tarkastuslaskennan tulos julkistettiin 1.2.2022, alustavan laskennan tulos 25.1.2022 ja ehdokasasettelu 14.1.2022.

Hyvinvointialueet yritystietovarantoon -projektin tavoite on saada hyvinvointialueet, -yhtymät, niiden toimipaikat ja yksiköiden perustiedot yritystietovarantoon vuoden 2023 alussa. Perustiedoilla tarkoitetaan tässä yhteydessä mm. yksiköiden toimialaa, sijaintia ja palkansaajien lukumäärää. Perustietoja on mahdollista saada myös muiden viranomaisten hallinnollisista lähteistä (esim. tulorekisteri, Valviran Soteri-rekisteri), mutta ainakin alkuvaiheessa tiedot joudutaan keräämään omalla suoralla tiedonkeruulla.

Sektoriluokituksen uudistaminen -projektissa uudistetaan sektoriluokitus huomioimaan uusi hallinnon taso, hyvinvointialueet. Projektissa määritellään uusi sektoriluokitus ja tehdään soveltamispäätös hyvinvointialueiden osalta. Uusi versio sektoriluokituksesta julkaistaan helmikuussa 2022, ja Sektoriluokitus 2023 astuu voimaan vuoden 2023 alussa.

Työmarkkinatilastojen muutokset -projektissa toteutetaan sote-uudistuksen edellyttämät uudistukset lähdeaineistoihin, tietojärjestelmiin, työprosesseihin ja tiedon jakeluun. Projektin yhtenä tehtävänä on valmistella hyvinvointialueiden oma palkka- ja työsuhdetiedonkeruu, joka toteutetaan ensimmäisen kerran syksyllä 2023.

Kansantalouden tilinpidon muutokset -projektissa toteutetaan sote-uudistuksen edellyttämät uudistukset tietojärjestelmiin, työprosesseihin ja tiedon jakeluun. Projektiin tehtäviin kuuluu Sektoriluokituksen 2023 implementointi ja hyvinvointialuetietojen julkistaminen kansantalouden tilinpidossa.

Hyvinvointialueiden taloustiedot Valtiokonttorista -projektin tavoite on laajentaa kuntien taloustietojen vastaanottoratkaisu toimimaan myös hyvinvointialueiden taloustiedoille, jotka Tilastokeskus vastaanottaa Valtiokonttorilta vuodesta 2023 alkaen. Taloustietoja hyödynnetään kansantalouden tilinpidossa ja useissa muissa tilastoissa.

Julkisyhteisöjen julkaisu-uudistus -projektissa suunnitellaan ja toteutetaan uusia vaihtoehtoja tilastojulkistuskokonaisuudeksi julkisyhteisöjen toimipaikka- ja henkilöstötiedoille.

Lisäksi mahdollistetaan hyvinvointialueluokituksen käyttöönotto niissä tilastoissa ja maksullisissa palveluissa, joissa tietoja julkaistaan alueluokituksella.

Hankkeeseen liittyvät uutiset ja artikkelit

Hyvinvointialueet mukaan Tilastokeskuksen toimipaikkatiedusteluun – ennakkotietoa tiedustelun sisällöstä ja aikataulusta (14.6.2022)

Työmarkkinatilastojen muutokset täsmentyvät (uutinen 7.6.2022)
Työmarkkinatilastoihin muutoksia hyvinvointialueiden tulon myötä (uutinen 16.3.2022)
Hyvinvointialueiden raportoimat taloustiedot julkaistu tietokannassa (8.3.2022)
Sote myllertää myös tilastotuotantoa (uutinen 1.3.2022)
Sektoriluokitus uudistettu: uusi luokitus voimaan 2023  (uutinen 17.2.2022)
Hyvinvointialueiden perustaminen tuo muutoksia kansantalouden tilinpidon sektoriluokitukseen (Tieto&trendit-blogi 20.12.2021)


Lisätietoja:
Hankepäällikkö Paula Strann p. 029 551 3802, paula.strann@stat.fi
Hankekoordinaattori Anu Uuttu p. 029 551 2322,  anu.uuttu@stat.fi