Tilastokeskuksen sote-hankkeessa tuotetaan laajasti tilastoja hyvinvointialueilta

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistus (Sote-uudistus) on yksi Suomen historian merkittävimmistä hallinnollisista uudistuksista. Sote-uudistuksessa sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestäminen siirretään kunnilta hyvinvointialueiden vastuulle vuoden 2023 alusta alkaen. Hyvinvointialueita on kaikkiaan 21, ja lisäksi palveluita järjestää Helsingin kaupunki.

Hankkeen tavoitteet

Sote-uudistus vaikuttaa myös Tilastokeskuksen tilastotuotantoon ja tilastojen julkaisemiseen. Tilastokeskuksen sote-hankkeen tavoitteena on toteuttaa hyvinvointialueiden perustamisen myötä tiedonkeruisiin ja tilastoihin tulevat muutokset, ja näin varmistaa asiakkaille ajantasaiset ja yhteiskuntaa kuvaavat tilastot ja palvelut. Sote-uudistuksen myötä tarvitaan kokonaan uusia tilastoja sekä lisäyksiä ja täydennyksiä olemassa oleviin tilastoihin, jotta hyvinvointialueet ja niiden toiminta saadaan kuvattua ja niiden tiedot julkistettua käyttäjille.

Hyvinvointialueiden perustamisella on vaikutuksia myös luokituksiin. Tilastokeskus on valmistellut yhteistyössä muiden virastojen kanssa hyvinvointialueluokituksen, joka astui voimaan 1.1.2022. Lisäksi Tilastokeskus uudistaa sektoriluokituksen huomioimaan hyvinvointialueet.

Tilastokeskuksen sote-hankkeen projektit

Tilastokeskuksen sote-hankkeen koordinoinnin tavoitteena on varmistaa sote-uudistuksen vaatimien muutosten yhdenmukainen ja systemaattinen toteuttaminen Tilastokeskuksessa. Sote-hanke kattaa seitsemän tilastotuotannon ja palveluiden uudistusprojektia:

Aluevaalit-projektissa perustettiin uusi aluevaalitilasto. Aluevaaleja 2022 koskevia tietoja on julkaistu viidessä julkistuksessa kevään ja kesän 2022 aikana.

Hyvinvointialueet yritystietovarantoon -projektin tavoite on saada hyvinvointialueet, -yhtymät, niiden toimipaikat ja yksiköiden perustiedot yritystietovarantoon vuoden 2023 alussa. Perustiedoilla tarkoitetaan tässä yhteydessä mm. yksiköiden toimialaa, sijaintia ja palkansaajien lukumäärää. Perustietoja on mahdollista saada myös muiden viranomaisten hallinnollisista lähteistä (esim. tulorekisteri, Valviran Soteri-rekisteri), mutta ainakin alkuvaiheessa tiedot joudutaan keräämään omalla suoralla tiedonkeruulla.

Sektoriluokituksen uudistaminen -projektissa on uudistettu sektoriluokitus huomioimaan uusi hallinnon taso, hyvinvointialueet. Sektoriluokitus 2023 julkaistiin helmikuussa 2022, ja uusi luokitus astuu voimaan vuoden 2023 alussa.

Työmarkkinatilastojen muutokset -projektissa toteutetaan sote-uudistuksen edellyttämät uudistukset lähdeaineistoihin, tietojärjestelmiin, työprosesseihin ja tiedon jakeluun. Projektin yhtenä tehtävänä on valmistella hyvinvointialueiden oma palkka- ja työsuhdetiedonkeruu, joka toteutetaan ensimmäisen kerran syksyllä 2023.

Kansantalouden tilinpidon muutokset -projektissa toteutetaan sote-uudistuksen edellyttämät muutokset tietojärjestelmiin, työprosesseihin ja tiedon jakeluun. Projektin tehtäviin kuuluu Sektoriluokituksen 2023 implementointi ja hyvinvointialuetietojen julkistaminen kansantalouden tilinpidossa.

Hyvinvointialueiden taloustiedot Valtiokonttorista -projektin tavoite on laajentaa kuntien taloustietojen vastaanottoratkaisu toimimaan myös hyvinvointialueiden taloustiedoille, jotka Tilastokeskus vastaanottaa Valtiokonttorilta vuodesta 2023 alkaen. Taloustietoja hyödynnetään kansantalouden tilinpidossa ja useissa muissa tilastoissa.

Julkisyhteisöjen julkaisu-uudistus -projektissa suunnitellaan ja toteutetaan uusia vaihtoehtoja tilastojulkistuskokonaisuudeksi julkisyhteisöjen toimipaikka- ja henkilöstötiedoille.

Lisäksi mahdollistetaan hyvinvointialueluokituksen käyttöönotto niissä tilastoissa ja maksullisissa palveluissa, joissa tietoja julkaistaan alueluokituksella. Sote-hanke on tunnistanut noin 30 tilastoa, jotka julkaisevat sote-uudistukseen relevantteja tietoja aluetasolla. Näistä noin puolet on jo ottanut käyttöön hyvinvointialueluokituksen, ja muiden osalta käyttöönotto jatkuu syksyllä ja ensi vuoden aikana. Tietoja on julkaistu hyvinvointialueittain muun muassa asumisessa ja rakentamisessa, koulutuksessa, väestö- ja yhteiskuntatilastoissa, tieliikennetilastoissa sekä työmarkkina- ja yritystilastoissa. Maksullisissa palveluissa tietoja on julkaistu hyvinvointialueittain esimerkiksi Kaupunki- ja seutuindikaattoreissa sekä Väestötilastopalvelun tietokannoissa.

Hankkeeseen liittyvät uutiset, artikkelit ja tapahtumat

Ansiotasoindeksin käyttäjätilaisuus 29.3.2023 klo 10–11.30
Ansiotasoindeksin sektoriluokitusta uudistetaan (1.3.2023)
Hyvinvointialueiden toimipaikkatiedustelun kyselytunti 1.3.2023, webinaari (tilaisuuden materiaalit)
Kahtia jakautunut kuntasektori – hyvinvointialueiden ja kuntien palkansaajat vertailussa (Tieto&trendit-blogi 7.2.2023)
Uusi sektoriluokitus tuli voimaan vuoden alussa (uutinen 10.1.2023)
Hyvinvointialueet mukaan työvoimakustannusten neljännesvuositilastoon (8.12.2022)
Hyvinvointialueiden toiminta käyntiin – lähdeaineistot ja tilastomenetelmät aiheuttavat epävarmuuksia neljännesvuositilinpitoon (Tieto&trendit-blogi 1.12.2022)
Työmarkkinatilastoissa uutta tietoa hyvinvointialueilta keväällä 2023 (uutinen 23.11.2022)
Hyvinvointialueet mukaan Tilastokeskuksen toimipaikkatiedusteluun – tiedustelun tarkentunut aikataulu ja tietosisältö  (23.11.2022)
Sektoriluokitus 2023 -käsikirja julkaistu (uutinen 22.11.2022)
Tilastokeskuksen tiedonkeruita hyvinvointialueille vuodesta 2023 alkaen (22.11.2022)
Sote-uudistus muuttaa kansantalouden tilinpidon tilastoja (17.11.2022)
Tilastokeskuksen Sote-tietoisku Kuntamarkkinoilla 14.9.2022 (pdf)
Työmarkkinatilastojen muutokset täsmentyvät (uutinen 7.6.2022)
Työmarkkinatilastoihin muutoksia hyvinvointialueiden tulon myötä (uutinen 16.3.2022)
Hyvinvointialueiden raportoimat taloustiedot julkaistu tietokannassa (8.3.2022)
Sote myllertää myös tilastotuotantoa (uutinen 1.3.2022)
Sektoriluokitus uudistettu: uusi luokitus voimaan 2023  (uutinen 17.2.2022)
Hyvinvointialueiden perustaminen tuo muutoksia kansantalouden tilinpidon sektoriluokitukseen (Tieto&trendit-blogi 20.12.2021)


Lisätietoja:
Hankepäällikkö Paula Strann p. 029 551 3802, paula.strann@stat.fi
Hankekoordinaattori Anu Uuttu p. 029 551 2322,  anu.uuttu@stat.fi