Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 28.5.2014

Företagsekonomi och juridik vanligt inom vuxenutbildningen

De vanligaste utbildningarna inom vuxenutbildningen år 2012 var företagsekonomi och juridik samt utbildningar med anknytning till tjänster och hobbyer. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens Vuxenutbildningsundersökning 2012. För undersökningen intervjuades under augusti–december 2012 omkring 4 000 personer i åldern 18–64 år.

Av de 18–64-åringar som deltog i vuxenutbildning studerade 17 procent av kvinnorna resp. 12 procent av männen företagsekonomi och juridik. Skillnaderna mellan könen var störst när det gällde deltagande i kvinnodominerade utbildningar i hälso- och socialvård (9 procentenheter fler kvinnor) och mansdominerade utbildningar i teknik, produktion och byggande (8 procentenheter fler män). Bland kvinnor var kurser i konstämnen också klart populärare än bland män.

Innehållet i vuxenutbildning efter kön år 2012 (befolkning i åldern 18–64 år)

Innehållet i vuxenutbildning efter kön år 2012 (befolkning i åldern 18–64 år)
Obs! Genom att räkna ihop deltagarandelarna kommer man inte fram till 100 procent, eftersom samma deltagare räknades in i siffran lika många gånger som han eller hon hade studiehelheter i olika innehållsområden.

Inom personalutbildning för löntagare var samma ämnesområden som inom vuxenutbildning de mest populära. År 2012 erhöll var femte löntagare i åldern 18–64 år, totalt omkring 380 000 personer, personalutbildning i företagsekonomi och juridik. Nästan 260 000 löntagare fick utbildning med anknytning till tjänster, hobbyer och arbetarskydd och 195 000 med anknytning till hälsovårdsbranschen.

Det populäraste hobbyinriktade (annat än arbets- eller yrkesinriktat) ämnesområdet var konstämnen. År 2012 deltog 125 000 personer i konstkurser och 93 000 i idrotts- och motionskurser.

Något under hälften, dvs. 46 procent, av 18–64-åringarna uppgav år 2012 att de behöver utbildning för att utveckla sina yrkesfärdigheter eller främja karriären. De upplevde sig ha mest behov av utbildning i företagsekonomi och juridik samt hälso- och socialvård.

Uppgifter om undersökningen presenteras mer omfattande i rapporten Osallistuminen aikuiskoulutukseen vuonna 2012 (ung. Deltagande i vuxenutbildning år 2012) som finns tillgänglig på finska i pdf-format på statistikens ingångssida ( http://tilastokeskus.fi/til/aku/tup.html ).


Källa: Undersökning om vuxenutbildning 2012, Statistikcentralen

Förfrågningar: Helena Niemi 09 1734 2488 =>(9.6.2014 alkaen 029 551 2488), Timo Ruuskanen 09 1734 3620 =>(9.6.2014 alkaen 029 551 3620), Tarja Seppänen 09 1734 3220 =>(9.6.2014 alkaen 029 551 3220), aikuiskoulutus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 28.5.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Deltagande i vuxenutbildning [e-publikation].
Deltagandet i vuxenutbildningen 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aku/2012/02/aku_2012_02_2014-05-28_tie_002_sv.html