Deltagande i vuxenutbildning 2012, Deltagandet i vuxenutbildningen

2012
Utbildningens längd och innehåll
Offentliggöranden