Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Statistiken över regional företagsverksamhet är med i förnyelsen av företagsstatistiken

Statistikcentralen har förnyat produktionen av företagsstatistik. På grund av förnyelsen är uppgifterna i statistiken över regional företagsverksamhet fr.o.m. statistikåret 2013 inte jämförbara med tidigare statistikår. När det gäller bokslutsuppgifterna har uppgifterna beräknats på ett enhetligt sätt fr.o.m. statistikåret 2012.

Förnyelsen gäller mer än tio statistikgrenar. Vid förnyelsen har produktionen av företagsstatistik förenhetligats. Ett enhetligt produktionssystem har införts inom statistiken över regional företagsverksamhet/struktur- och bokslutsstatistiken över företag i september 2014 när det gäller preliminära uppgifter och i december 2014 när det gäller slutliga uppgifter. Ett enhetligt produktionssystem har införts inom statistiken över utländska dotterbolag i Finland i december 2014.

Förnyelsen gör företagsstatistiken mer enhetlig. De mest betydande ändringarna gäller näringsgrensindelningen, företagsuppgifter (bl.a. omsättnings- och personaluppgifter) och företagsarrangemang samt slutledningsregler på basis av vilka gruppen av företag eller arbetsställen bildas. När det gäller näringsgrenarna inom primärproduktionen innehåller statistiken fr.o.m. statistikåret 2013 de momsskyldiga inom primärproduktionen, då försäljningen överskrider gränsen för statistikföringen. I statistiken över regional företagsverksamhet har det skett ändringar också i datainsamlingen: momsuppgifterna samlas nuförtiden in bara vid insamlingen av uppgifter för områdes- och näringsgrensstatistik, medan uppgiften tidigare efterfrågades också i företagsregistrets enkät om personal och arbetsställestruktur.

 

 

Mer information om förnyelsen av produktionen och om den statistik som förnyelsen gäller.

 


Senast uppdaterad 18.12.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över regional företagsverksamhet [e-publikation].
ISSN=2342-625X. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/alyr/alyr_2014-12-18_uut_001_sv.html